logo

Privacyverklaring Trouwfotograafputten.nl

Privacyverklaring Trouwfotograafputten.nl

In deze privacyverklaring van Trouwfotograafputten.nl lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen ze opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Inleiding

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Trouwfotograafputten.nl.
Trouwfotograafputten.nl is een foto en videografie bedrijf gespecialiseerd in publieks- en bedrijfsfoto- en videografie. Wanneer je Trouwfotograafputten.nl benaderd voor een opdracht worden jouw gegevens door Trouwfotograafputten.nl verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Trouwfotograafputten.nl, neem dan gerust contact op.

Trouwfotograafputten.nl is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Roy van Kleef. Indien er externe medewerkers ingehuurd worden, zullen deze medewerkers zich conformeren aan deze verklaring.

Verzamelen van gegevens

Wanneer je contact opneemt met Trouwfotograafputten.nl via het contactformulier op de website, of via de chat, worden de gegevens die je invult verzameld. Er wordt via deze contactmogelijkheden alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en de eventuele datum en plaats van de opdracht.

Daarnaast worden er tijdens het corresponderen m.b.t. de opdracht gegevens verzameld, die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat, indien er een kerkelijke inzegening plaatsvindt, dit in de correspondentie wordt opgeslagen.

Ook kunnen deze gegevens bestaan uit beeldmateriaal van de opdracht.

Doel gegevens

De gegevens die Trouwfotograafputten.nl verzameld worden uitsluitend gebruikt t.b.v. correspondentie aangaande deze opdracht en om deze opdracht goed uit te kunnen voeren.

Beeldmateriaal wordt bewaard als back-up, zodat wanneer een klant later aanvullende wensen heeft, of problemen ondervind met bestanden, er via Trouwfotograafputten.nl een oplossing kan worden geboden.
Indien er expliciet toestemming is verleend, kan beeldmateriaal worden gebruikt voor publicatie op de website van Trouwfotograafputten.nl, advertenties van Trouwfotograafputten.nl, een demo album, social media, blogs of het insturen naar fotowedstrijden. Indien je hier geen toestemming voor geeft, zal beeldmateriaal hier niet voor gebruikt worden.
Gegeven toestemming kan ook altijd weer door jou worden ingetrokken.
Trouwfotograafputten.nl verkoopt jouw gegevens nooit door aan derden.

Opslag van gegevens

De door Trouwfotograafputten.nl verkregen gegevens worden bewaard op interne en externe harde schijven. Deze schijven bevinden zich binnen het pand van Trouwfotograafputten.nl en toegang tot deze schijven en de computer waar ze aanhangen is beveiligd.

De e-mail service van Trouwfotograafputten.nl wordt gehost bij Sitebytes. Wanneer je contact opneemt via het contactformulier van de website, de chat, of via een mailadres eindigend op Trouwfotograafputten.nl.nl, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Sitebytes. Daarnaast kan er communicatie plaats vinden via een gmail account. In dat geval worden de gegevens ook opgeslagen op de mailserver van Google.

De website en back-ups van de website bevinden zich eveneens op een server bij Sitebytes. Gegevens die je plaatst op het blog van de website van Trouwfotograafputten.nl, zijn op de servers van Sitebytes opgeslagen. Deze gegevens zijn openbaar, laat hierop dus geen belangrijke persoonsgegevens achter.

Om een product of dienst (denk aan fotoalbum, fotoafdruk) te kunnen leveren welke je bij ons hebt besteld, worden beelden aan derden gestuurd. Trouwfotograafputten.nl heeft met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat dat je ook daarbij uit kunt gaan van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In sommige gevallen wordt er beeldmateriaal verstuurd met “wetransfer”. De privacy en cookie statement van wetransfer vind je hier: https://wetransfer.com/legal/privacy
Omdat Trouwfotograafputten.nl graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. De informatie die via deze weg verkregen wordt is anoniem. Hiervoor worden ook cookies ingezet.
Trouwfotograafputten.nl verkoopt jouw adres en contactgegevens niet door aan derden.

Opslagperiode

Trouwfotograafputten.nl bewaard je gegevens nooit langer dan nodig is voor de opdracht. Beeldmateriaal wordt maximaal 5 jaar bewaard ten behoeve van aanvullende dienstverlening zoals, vervanging van eventueel verloren gegane bestanden en nabestellingen.
E-mails (waaronder chatgegevens en ingevulde contactformulieren) worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van de opdracht en de eventuele aftersales.
Gegevens die jij achterlaat op de website van Trouwfotograafputten.nl (bijvoorbeeld bij blogs) blijven bestaan zolang het blog online staat.
Bestanden die met wetransfer worden verstuurd blijven 1 week in the cloud daarna worden ze verwijderd.
Contactgegevens die je hebt verstrekt tijdens ons contact blijven bewaard zolang nodig is voor de opdracht, daarna worden ze verwijderd. Facturen blijven 7 jaar bewaard i.v.m. de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Trouwfotograafputten.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande systemen en zijn beveiligd met een wachtwoord.
Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
De apparaten zijn beveiligd met antivirus software om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Jouw bezoek aan de website van Trouwfotograafputten.nl is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden en mogen de gegevens niet veranderen of zelf gebruiken.

Jouw rechten

Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Trouwfotograafputten.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Trouwfotograafputten.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Recht op rectificatie: Je hebt het recht om een fout door te geven, of als er gegevens zijn veranderd. Deze worden op verzoek aangepast.
Recht op het indienen van een klacht: Heb je een klacht, dan kan je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens zoals naam en adres nodig hebben die bij Trouwfotograafputten.nl opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Trouwfotograafputten.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Als jij wilt dat de gegevens die bij mij opgeslagen liggen niet meer gebruikt mogen worden, kan je dit aangeven door een e-mail te sturen.

Plichten

Trouwfotograafputten.nl verwerkt persoonsgegevens op grondslag van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Trouwfotograafputten.nl de betreffende dienst niet aanbieden.
Trouwfotograafputten.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Trouwfotograafputten.nl dit rechtvaardigt acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Trouwfotograafputten.nl te beschermen. Trouwfotograafputten.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Trouwfotograafputten.nl royvankleef@trouwfotograafputten.nl.nl | 06 25396968 | Zuidakker 6 | 3886 BB | Garderen
Btw nr NL129612856B01 | KvK 29370709

Privacyverklaring Trouwfotograafputten.nl

In deze privacyverklaring van Trouwfotograafputten.nl lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Er wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen ze opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al je rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Inleiding

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Trouwfotograafputten.nl.
Trouwfotograafputten.nl is een foto en videografie bedrijf gespecialiseerd in publieks- en bedrijfsfoto- en videografie. Wanneer je Trouwfotograafputten.nl benaderd voor een opdracht worden jouw gegevens door Trouwfotograafputten.nl verzameld. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Trouwfotograafputten.nl, neem dan gerust contact op.

Trouwfotograafputten.nl is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Roy van Kleef. Indien er externe medewerkers ingehuurd worden, zullen deze medewerkers zich conformeren aan deze verklaring.

Verzamelen van gegevens

Wanneer je contact opneemt met Trouwfotograafputten.nl via het contactformulier op de website, of via de chat, worden de gegevens die je invult verzameld. Er wordt via deze contactmogelijkheden alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en de eventuele datum en plaats van de opdracht.

Daarnaast worden er tijdens het corresponderen m.b.t. de opdracht gegevens verzameld, die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat, indien er een kerkelijke inzegening plaatsvindt, dit in de correspondentie wordt opgeslagen.

Ook kunnen deze gegevens bestaan uit beeldmateriaal van de opdracht.

Doel gegevens

De gegevens die Trouwfotograafputten.nl verzameld worden uitsluitend gebruikt t.b.v. correspondentie aangaande deze opdracht en om deze opdracht goed uit te kunnen voeren.

Beeldmateriaal wordt bewaard als back-up, zodat wanneer een klant later aanvullende wensen heeft, of problemen ondervind met bestanden, er via Trouwfotograafputten.nl een oplossing kan worden geboden.
Indien er expliciet toestemming is verleend, kan beeldmateriaal worden gebruikt voor publicatie op de website van Trouwfotograafputten.nl, advertenties van Trouwfotograafputten.nl, een demo album, social media, blogs of het insturen naar fotowedstrijden. Indien je hier geen toestemming voor geeft, zal beeldmateriaal hier niet voor gebruikt worden.
Gegeven toestemming kan ook altijd weer door jou worden ingetrokken.
Trouwfotograafputten.nl verkoopt jouw gegevens nooit door aan derden.

Opslag van gegevens

De door Trouwfotograafputten.nl verkregen gegevens worden bewaard op interne en externe harde schijven. Deze schijven bevinden zich binnen het pand van Trouwfotograafputten.nl en toegang tot deze schijven en de computer waar ze aanhangen is beveiligd.

De e-mail service van Trouwfotograafputten.nl wordt gehost bij Sitebytes. Wanneer je contact opneemt via het contactformulier van de website, de chat, of via een mailadres eindigend op Trouwfotograafputten.nl.nl, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Sitebytes. Daarnaast kan er communicatie plaats vinden via een gmail account. In dat geval worden de gegevens ook opgeslagen op de mailserver van Google.

De website en back-ups van de website bevinden zich eveneens op een server bij Sitebytes. Gegevens die je plaatst op het blog van de website van Trouwfotograafputten.nl, zijn op de servers van Sitebytes opgeslagen. Deze gegevens zijn openbaar, laat hierop dus geen belangrijke persoonsgegevens achter.

Om een product of dienst (denk aan fotoalbum, fotoafdruk) te kunnen leveren welke je bij ons hebt besteld, worden beelden aan derden gestuurd. Trouwfotograafputten.nl heeft met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat dat je ook daarbij uit kunt gaan van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

In sommige gevallen wordt er beeldmateriaal verstuurd met “wetransfer”. De privacy en cookie statement van wetransfer vind je hier: https://wetransfer.com/legal/privacy
Omdat Trouwfotograafputten.nl graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, wordt er gebruik gemaakt van Google Analytics. De informatie die via deze weg verkregen wordt is anoniem. Hiervoor worden ook cookies ingezet.
Trouwfotograafputten.nl verkoopt jouw adres en contactgegevens niet door aan derden.

Opslagperiode

Trouwfotograafputten.nl bewaard je gegevens nooit langer dan nodig is voor de opdracht. Beeldmateriaal wordt maximaal 5 jaar bewaard ten behoeve van aanvullende dienstverlening zoals, vervanging van eventueel verloren gegane bestanden en nabestellingen.
E-mails (waaronder chatgegevens en ingevulde contactformulieren) worden zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van de opdracht en de eventuele aftersales.
Gegevens die jij achterlaat op de website van Trouwfotograafputten.nl (bijvoorbeeld bij blogs) blijven bestaan zolang het blog online staat.
Bestanden die met wetransfer worden verstuurd blijven 1 week in the cloud daarna worden ze verwijderd.
Contactgegevens die je hebt verstrekt tijdens ons contact blijven bewaard zolang nodig is voor de opdracht, daarna worden ze verwijderd. Facturen blijven 7 jaar bewaard i.v.m. de wettelijke bewaarplicht.

Beveiliging

Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Trouwfotograafputten.nl of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande systemen en zijn beveiligd met een wachtwoord.
Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
De apparaten zijn beveiligd met antivirus software om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Jouw bezoek aan de website van Trouwfotograafputten.nl is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met deze website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden en mogen de gegevens niet veranderen of zelf gebruiken.

Jouw rechten

Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Trouwfotograafputten.nl vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Trouwfotograafputten.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Recht op rectificatie: Je hebt het recht om een fout door te geven, of als er gegevens zijn veranderd. Deze worden op verzoek aangepast.
Recht op het indienen van een klacht: Heb je een klacht, dan kan je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.
Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens zoals naam en adres nodig hebben die bij Trouwfotograafputten.nl opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Trouwfotograafputten.nl al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens: Als jij wilt dat de gegevens die bij mij opgeslagen liggen niet meer gebruikt mogen worden, kan je dit aangeven door een e-mail te sturen.

Plichten

Trouwfotograafputten.nl verwerkt persoonsgegevens op grondslag van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Trouwfotograafputten.nl de betreffende dienst niet aanbieden.
Trouwfotograafputten.nl behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Trouwfotograafputten.nl dit rechtvaardigt acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Trouwfotograafputten.nl te beschermen. Trouwfotograafputten.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Trouwfotograafputten.nl royvankleef@trouwfotograafputten.nl.nl | 06 25396968 | Zuidakker 6 | 3886 BB | Garderen
Btw nr NL129612856B01 | KvK 29370709